SẢN PHẨM

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH SX VÀ KD XNK TUYÊN QUANG – được thành lập năm 2003

Đến nay đã được 17 năm, tuy nhiên kinh nghiệm kinh doanh thực tế đã được hơn 20 năm. 
Từ 01 trụ sở ban đầu, đến nay chúng tôi đã có thêm 06 chi nhánh khắp các tỉnh thành.
Doanh thu năm 2016 đạt 1,500 tỷ đồng.Và đây là đánh giá về tình hình xe xúc tại thị trường Việt Nam trong năm 2016:

Chi tiết